Simpeler loonstrookje treft 65-plusser

Simpeler loonstrookje treft 65-plusser

Een vereenvoudiging van de belastingen kost alle drie miljoen gepensioneerden geld. Ook ondernemers en de laagst betaalde werknemers zien hun netto-inkomen dalen. Toch is er ook compensatie.Staatssecretaris Weekers (Financiën) vergeleek de loonstrookjes van januari vorig jaar met die van januari dit jaar. Verschil tussen beide maanden is de Wet uniformering loonbegrip (WUL). De Volkskrant kreeg deze gegevens in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. De WUL zorgt ervoor dat voor de heffing van alle belastingen en premies voortaan van hetzelfde loonbegrip wordt uitgegaan. Gevolg is een belastingverhoging die alleen gecompenseerd wordt voor werkenden met een bruto maandinkomen boven de 2.000 euro. De kloof tussen werkenden en gepensioneerden wordt daardoor groter. Een werkende met een modaal inkomen gaat er 1,3 procent op vooruit, een gepensioneerde 2,2 procent op achteruit. Dgas, directeur grootaandeelhouders merken de verandering het meest. Hun netto maandinkomen daalt tot ruim 5 procent. Per saldo pakt de belastingversimpeling budgetneutraal uit voor de schatkist.Het FD schrijft echter dat de gepensioneerden wel degelijk gecompenseerd worden. In 2012 is de premie voor de ziektewet verlaagd, wat vooral voor de lagere inkomens gunstig uitpakte. Voor gehuwde of samenwonende AOW-ers is er nog een voordeel. Dat blijkt pas volgend jaar, als ze hun afrekening krijgen voor de inkomstenbelasting over 2013. In vrijwel alle gevallen zal blijken dat ze dan minder hoeven bij te betalen dan de afgelopen jaren.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd