Steeds meer huurders met betalingsproblemen

Steeds meer huurders met betalingsproblemen

Door de toenemende werkloosheid en achterblijvende loonontwikkeling zijn er steeds meer huurders waarvan het inkomen niet langer toereikend is voor de netto huurlasten en uitgaven voor het levensonderhoud. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In 2012 had 13 procent van de huurders een dergelijk betaalrisico. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2002. In totaal gaat het om circa 384.000 huurders die in de gevarenzone zitten.

De economische crisis heeft de situatie verergerd, zegt het onderzoeksbureau, maar het is nog maar de vraag of de positie van deze huurders verbetert door economisch herstel.
Die is namelijk ook afhankelijk van de hoogte van de zorgpremie en de kosten voor eten en energie. Veel huurders komen in de knel door de jaarlijkse huurverhogingen. Dat geldt in het bijzonder voor huurders die nét niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Mensen met een laag inkomen konden in 2012 ook minder makkelijk een sociale huurwoning vinden dan in 2002. Dat zijn woningen met een maximale huurprijs van 699,48 euro. In de afgelopen jaren is de toegankelijkheid van dat soort woningen verder onder druk komen te staan. Per aangeboden sociale huurwoning, waren er in 2012 gemiddeld bijna vier woningzoekenden met een laag inkomen. Tien jaar eerder waren dit er nog ruim drie.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd