Steeds minder erfbelasting betaald

Steeds minder erfbelasting betaald

In 2015 werd er 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen door in totaal 158.000 ontvangers van erfenissen. Dat is flink lager dan in 2007 toen er nog 1,7 miljard aan erfbelasting werd afgedragen.
De helft van de ontvangers van erfenissen in 2015 waren kinderen van de overledene, bij 10 procent ging het om de partner. Volgens het CBS daalt het erfbedrag waarover aangifte gedaan wordt sinds 2011. De netto waarde van de erfenissen steeg van 10,4 miljard euro in 2007 tot 11,2 miljard euro in 2010. Vanaf 2011 daalde de netto waarde, naar 9,1 miljard in 2015. De daling houdt verband met vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen die in 2010 werden verruimd. Dqaardoor zijn er minder aangiften erfbelasting gedaan.
Eerder meldde het CBS al dat in 2015 in totaal 15,5 miljard euro aan vermogen werd nagelaten door overledenen. Als een ontvangen erfenis onder een bepaald vrijstellingsbedrag valt, hoeft er geen belastingaangifte te worden gedaan. Kinderen ontvingen in 2015 4,9 miljard euro (54 procent) van de netto erfenissen, gemiddeld 34.000 euro per ontvanger. Partners van overledenen ontvingen gezamenlijk een kwart van het totale bedrag, en gemiddeld 83.000 euro.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd