Steeds minder verzekeraars in Nederland

Steeds minder verzekeraars in Nederland

Er zijn steeds minder verzekeraars in Nederland. De afgelopen jaren zijn veel kleine verzekeraars overgenomen door of gefuseerd met grote overkoepelende verzekeringsbedrijven.
Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat vooral regionale verzekeraars zich aansluiten bij grote bedrijven. De kleinere verzekeraars zien vooral voordelen in de schaalvergroting. In 2008 waren er nog 335 bedrijven die verzekeringen tegen bijvoorbeeld schade en brand aanboden in Nederland, in 2012 nog maar 238. Dat is overigens exclusief de zorgverzekeraars. Intussen gaat het wel goed met de verzekeraars. Het bedrag dat zij binnenhalen aan premies stijgt.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd