Sterkste vacaturegroei in ruim tien jaar

Sterkste vacaturegroei in ruim tien jaar

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd. Ook het aantal banen groeide met 56 duizend fors.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Sinds het tweede kwartaal van 2014, toen de eerste stijging zich voordeed, zijn er in totaal 359 duizend banen bijgekomen (+3,7 procent). In alle bedrijfstakken steeg het aantal banen het afgelopen kwartaal, behalve in de financiële dienstverlening, waar er 2 duizend verloren gingen.

De grootste banengroei was opnieuw voor rekening van de uitzendbureaus (+19 duizend). Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid aan (+16 duizend), evenals in de informatie en communicatie (+7 duizend).

Sinds de herfst van 2013 neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. In totaal kwamen er in deze periode bijna 90 duizend vacatures bij, gemiddeld ruim 6 duizend per kwartaal. Eind maart 2017 waren er in Nederland 184 duizend openstaande vacatures, 13 duizend meer dan aan het einde van het voorgaande kwartaal. Sinds 2006 is de toename niet meer zo groot geweest.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd