Stijgende woningprijzen maken vermogensongelijkheid kleiner

Stijgende woningprijzen maken vermogensongelijkheid kleiner

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens is sinds 2015 gedaald. Dat heeft te maken met de aantrekkende woningmarkt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Tussen 2011 en 2014 daalden de huizenprijzen en toen groeide de vermogensongelijkheid. Een eigen woning is voor minder vermogende huishoudens het belangrijkste deel van hun vermogen. Door de dalende huizenprijzen wordt hun vermogen relatief hard geraakt, harder dan bij rijkere huishoudens. Sinds 2015 worden woningen weer duurder, waardoor de ongelijkheid afneemt. Als de eigen woning buiten beschouwing wordt gelaten, is de vermogensongelijkheid in de periode 2011-2017 bijna hetzelfde gebleven.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd