Tweede Kamer: versoepel hypotheekvoorwaarden

Tweede Kamer: versoepel hypotheekvoorwaarden

De Tweede Kamer wil dat het Nibud normen versoepelt waarop de voorwaarden zijn gebaseerd van hypotheekverstrekkers voor het verstrekken van een hypotheek. Een meerderheid steunde een motie van CDA´er Erik Ronnes.

Ronnes vindt dat hypotheekverstrekkers de normen van het Nibud te streng hanteren, wat tot onredelijke situaties kan leiden. Mensen die een hypotheek willen afsluiten krijgen nu soms ten onrechte nul op het rekest.

Zo houdt het Nibud te weinig rekening met de lagere energielasten en de kansen van aanvragers op een hoger salaris. Sommige jongeren wordt nu nee verkocht terwijl zij de lasten met gemak kunnen dragen omdat ze later meer gaan verdienen. Ronnes wijst erop dat mensen die ten onrechte geen hypotheek krijgen nu vaak schaarse huurwoningen bezet houden.

De Kamer roept nu de regering op zich sterk te maken voor de aanpassing van de maatstaven van hypotheekverstrekkers.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd