Uitkeringssituatie leidt tot uitkeringssituatie

Uitkeringssituatie leidt tot uitkeringssituatie

Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Dat heeft het CBS bekendgemaakt.

Ook blijkt dat deze kinderen ongeacht hun opleidingsniveau later bovengemiddeld vaak zelf van een uitkering rondkomen. Het gaat hierbij niet om een causaal verband, maar om een correlatie. Dat betekent dat er meer verbanden zijn, zoals erfelijke aanleg en waarden en normen die iemand in de opvoeding meekrijgt. Zoons en dochters zijn het hoogst opgeleid en het vaakst werkzaam als tijdens hun jeugd beide ouders werkzaam waren of als alleen de vader werkte en de moeder geen eigen inkomsten had.

Uit de cijfers blijkt een duidelijke samenhang tussen de sociaaleconomische positie van ouders voor de onderwijscarrière van kinderen. Een goed diploma vergroot op zijn beurt de kans een baan te hebben. Maar ongeacht hun opleidingsniveau moeten kinderen later vaker dan gemiddeld zelf ook van een uitkering rondkomen als hun ouders destijds uitkeringsontvanger waren. Dit komt ook doordat kinderen op hun ouders lijken wat betreft arbeidsethos, persoonlijke competenties en ambities met betrekking tot de arbeidsmarktcarrière.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd