Uitstroom uit WW komt tot stilstand in 2020

Uitstroom uit WW komt tot stilstand in 2020

Het UWV verwacht dat de daling van het aantal mensen dat een beroep doet op een WW-uitkering in 2020 tot stilstand komt. In 2018 is de instroom naar de WW nog gedaald met 20 procent en voor dit jaar wordt een daling van 12,5 procent verwacht.
Volgens het UWV zal de economische groei de komende jaren vertragen en heeft dat ook zijn weerslag op het aantal WW-uitkeringen. In 2018 deden 263.000 mensen een beroep op de WW, tegen 330.000 mensen in 2017. Zo’n 184.000 WW’ers vonden in 2018 weer werk ten opzichte van 170.000 in 2017. In totaal ontvingen 1,2 miljoen mensen een uitkering in 2018 en is er 19,9 miljard euro uitgekeerd.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd