Uw inkomen en belastingen volgend jaar

Uw inkomen en belastingen volgend jaar

In 2016 veranderen een aantal belastingregels, die direct invloed hebben op uw inkomen, koopkracht en afdracht. Nieuwssite Nu.nl heeft een groot aantal veranderingen op een rijtje gezet, waar we graag gebruik van maken. Let wel: deze veranderingen gelden voor 2016, die hebben dus nog geen consequenties voor uw aangifte 2015.

Belastingtarieven box 1 – Over het inkomen van 19.922 euro tot 66.421 euro gaat iedereen minder belasting betalen. Het tarief van de tweede en derde belastingschijf gaat in 2016 omlaag van 42 naar 40,4 procent. Het tarief van de eerste belastingschijf (tot 19.922 euro) stijgt licht naar 36,55 procent. Voor het hoogste deel van het inkomen blijft het bestaande tarief van 52 procent gelden. Maar dit tarief wordt pas vanaf 66.421 euro geheven. Dit jaar lag de grens nog op 57.585 euro.

Arbeidskorting – Werkenden krijgen in 2016 meer korting op de belasting die ze over hun salaris moeten betalen. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens is 3.103 euro. In 2015 lag dit bedrag op maximaal 2.220 euro. Vanaf een inkomen van 34.015 euro wordt de arbeidskorting steeds lager naarmate iemand meer verdient. Mensen die minstens 111.590 euro verdienen, krijgen geen arbeidskorting meer.

Algemene heffingskorting – De algemene heffingskorting wordt in 2016 ook aangepast. Iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is, heeft recht op deze korting. Mensen met een inkomen van meer dan 19.922 euro krijgen in 2016 minder korting op de belastingen en premies die zij moeten betalen. Hoe hoger het inkomen uit werk en woning, hoe lager de algemene heffingskorting uitvalt. Voor deze groep wordt de algemene heffingskorting van 2.242 euro verminderd met 4,822 procent van een deel van het belastbaar inkomen. In 2015 ging er nog 2,32 procent van de algemene heffingskorting af. Mensen met een inkomen vanaf 66.417 euro, krijgen in 2016 geen algemene heffingskorting meer.

Combinatiekorting – Werkende ouders die voor kinderen onder de twaalf jaar zorgen, kunnen in 2016 een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen. Dat is een korting op inkomstenbelasting en premies. In 2016 gaat het om maximaal 2.769 euro. In 2015 was het maximumbedrag 2.152 euro.

Kindgebonden budget en kinderbijslag – Het kindgebonden budget in 2016 stijgt. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijden, of de ouder alleenstaand is en van de hoogte van het toetsingsinkomen en het vermogen. Daarnaast gaat ook de kinderbijslag omhoog. Voor kinderen tot en met vijf jaar stijgt het kwartaalbedrag naar 197,67 euro. Ouders krijgen 240,03 euro voor kinderen van zes tot en met elf jaar. Voor 12- tot en met 17-jarigen gaat het bedrag naar 282,39 euro. Deze bedragen zijn enkele euro´s hoger dan in 2015.

Hoger heffingvrij vermogen – In 2016 hoeven kleine spaarders pas belasting te betalen als ze meer dan 24.437 euro aan vermogen hebben. Voor mensen met een fiscale partner geldt het dubbele bedrag. In 2015 lag de grens nog op 21.130 euro.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd