Vaak in de schulden door zorgpolis

Vaak in de schulden door zorgpolis

Mensen met financiële problemen wijten die vaak aan de hoge zorgkosten en hoge vaste lasten. In 2012 noemde 10 procent van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden, nu is dat 22 procent. Het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben, is gestegen van 15 naar 27 procent, aldus het Nibud.
Het Nibud ziet die ontwikkelingen met zorg aan. Deze betalingsproblemen zijn namelijk moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door een slordige administratie of overbesteding, aldus het instituut. Het gaat hier namelijk om structurele problemen die met het verstrijken van de tijd alleen maar ernstiger worden.
Uit het onderzoek van Nibud blijkt verder dat veel uitkeringsgerechtigden aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden. Driekwart van hen komt moeilijk rond. In 2012 was dat nog 69 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd