Vakantiegeld kan behoorlijk tegenvallen

Vakantiegeld kan behoorlijk tegenvallen

Veel werknemers krijgen eind mei fors minder vakantiegeld dan zij in voorgaande jaren hebben ontvangen. Dat stelt salarisdienstverlener ADP op basis van eigen berekeningen. Met name hogere inkomens zullen minder vakantiegeld op hun rekening krijgen.

De heffingskortingen zijn vorig jaar inkomensafhankelijk gemaakt en worden in stappen afgebouwd. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die een werknemer moet betalen. Door de afbouw valt het vakantiegeld netto lager uit. Met name hogere inkomens merken dat. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen (3.993 euro per maand), houden netto 242 euro minder over. Iemand met een modaal inkomen van 2.662 euro, ontvangt 59 euro minder vakantiegeld. Mensen met een minimumloon van 1.502 euro gaan er niet op achteruit.

Bij de belastingaangifte over 2014 hebben veel werknemers al te maken gekregen met de afbouw van de heffingskortingen. Ze krijgen minder terug van de Belastingdienst of moeten iets terugbetalen. Door het vakantiegeld zwaarder te belasten wordt voorkomen dat mensen later belasting moeten terugbetalen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd