Vaker 45-plussers in schuldsanering

Vaker 45-plussers in schuldsanering

Het aantal mensen dat het schuldsaneringstraject ingaat daalt. Wel is uit de cijfers van het CBS op te maken dat personen in de schuldsanering steeds vaker 45 jaar of ouder zijn.

Volgens het CBS hebben veel mensen in deze leeftijdsgroep het moeilijk. De werkloosheid stijgt er nog steeds en een aanzienlijk deel van de langdurig werklozen valt bovendien binnen deze groep. In totaal gingen vorig jaar 12.300 particulieren en zelfstandig ondernemers de schuldsanering in, 1 procent minder dan in 2013. Behalve met economische factoren heeft deze daling ook te maken met steeds strengere toelatingseisen en het bestaan van alternatieve oplossingen.
Er zitten nu zon 39.000 personen in een schuldsaneringstraject, 2 procent minder dan eind 2013. Ruim 13.000 personen rondden vorig jaar het traject af. Vier van de vijf schuldsaneringen eindigden met een zogeheten schone lei, iets meer dan een jaar eerder.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd