Veel gemeenten in de fout met WOZ-beschikking

Veel gemeenten in de fout met WOZ-beschikking

Tientallen gemeenten gaan in de fout bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig gemeenten deden hun werk zelfs zo slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer.Gemeenten die onder toezicht zijn gesteld, krijgen 2 tot 3 keer per jaar een controle, in plaats van de gebruikelijke 1 keer per jaar. De wethouder van zon gemeente moet zich bij die controles verantwoorden over de aanpak en verbetering van de geconstateerde problemen.

De dalende huizenprijzen zijn de voornaamste oorzaak dat gemeenten steeds meer klachten krijgen van inwoners over de vaststelling van de WOZ-waarde van hun woning. Gemeenten lopen achter de feiten aan en schatten de waarde van de huizen te hoog in. Maar omdat gemeenten steeds meer taken krijgen en moeten bezuinigen op personeel, kunnen ze vaak niet adequaat met al de bezwaren omgaan, stelt de Waarderingskamer. Daarnaast zijn er steeds meer bureaus die helpen bij WOZ-bezwaren. Dit leidt tot een hogere werkdruk bij gemeenten.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd