Veranderingen geldzaken in 2015

Veranderingen geldzaken in 2015

2015 brengt opnieuw het nodige aan overheidsmaatregelen en nieuwe wetten. Op de website Wijzer in Geldzaken staat een handig instrument om te zien wat de veranderingen voor u precies betekenen.
U vindt de online tool Wat betekent dit voor mij? hier.

Een beknopt overzicht van de verandering in dit nieuwe jaar:

Heffingskortingen gaan omhoog: de maximale arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan omhoog. De heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk.
Verandering belastingschijven: de belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. Dat gebeurde in 2014 niet. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens.
Stijging belastingtarief eerste schijf: Het belastingpercentage van de eerste belastingschijf stijgt van 36 naar 36,5 procent. Over de eerste 19.822 euro van uw inkomen betaalt u bijna 50 euro meer belasting dan in 2014.
Pensioenopbouw wordt beperkt: De belastingvoordelen voor pensioenopbouw zijn beperkt. Dit betekent voor werknemers dat ze langer moeten werken om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen. De pensioenpremie daalt daardoor en daardoor stijgt het nettoloon.
Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen: het minimumloon gaat met 24 euro per maand omhoog naar 1.501,80 euro per maand. Ook het minimumjeugdloon stijgt.
Uitkeringen omhoog: de uitkeringen stijgen mee met het minimumloon.
Afschaffing AOW-partnertoeslag: AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dat niet meer zo voor nieuwe gevallen.
Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7 naar 0,75 procent. Huizenbezitters betalen hierdoor meer inkomstenbelasting. Bij een huis met een waarde van 200.000 euro gaat het om een bedrag van maximaal 36 euro netto per jaar.
Huizenbezitters die meer verdienen dan 57.585 euro krijgen te maken met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ze kunnen de rente in 2015 aftrekken tegen een belastingtarief van 51 procent. In 2014 was dit nog 51,5 procent.
Elke huizenbezitter krijgt een energielabel: het voorlopige label wordt begin 2015 opgestuurd. Als het label niet klopt, kun je via internet een nauwkeurig label aanvragen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd