Verdeling pensioen vaak geen onderwerp bij scheiding

Verdeling pensioen vaak geen onderwerp bij scheiding

Tweederde van de gescheiden vrouwen in Nederland heeft bij de scheiding niet gesproken over de verdeling van pensioen. Zo´n 45 procent van de gescheiden vrouwen denkt ten onrechte dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen.

Een scheiding heeft gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Een derde van de vrouwen is er niet van op de hoogte dat ze daar bij een scheiding iets over zouden moeten vastleggen. Verder blijkt dat een kwart van de ondervraagde vrouwen niet weet of zij tijdens hun huwelijk pensioen hebben opgebouwd. Als de vrouwen niet binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder melden dat ze gescheiden zijn, verloopt de uitbetaling niet meer automatisch via de pensioenuitvoerder. Het recht op hun deel van het pensioen vervalt overigens niet. Maar wie na twee jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner vragen het pensioen op de ingangsdatum uit te betalen. Volgens de wet heeft een voormalige partner bij een scheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen van de ex-partner, tenzij partners in een echtscheidingsconvenant andere afspraken hebben vastgelegd.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd