Vergelijkingssite of verkoper?

Vergelijkingssite of verkoper?

Er zijn voor verzekeringen steeds meer vergelijkingssite beschikbaar. Daar kunt u verzekeringen onderling vergelijken. Het is niet altijd helder dat de vergelijkingssites vergoedingen van verzekeraars ontvangen. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) gaat de sites dan ook verplichten een vergunning als bemiddelaar aan te vragen.

De werkzaamheden van de meeste vergelijkingssites kunnen volgens de AFM gezien worden als bemiddelen. Vergelijkingssites die bemiddelen moeten een vergunning van de AFM aanvragen. Ook mogen deze partijen niet langer zogeheten leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen. Het provisieverbod houdt namelijk in dat geldstromen tussen een aanbieder en een adviseur of bemiddelaar niet langer zijn toegestaan. Van bemiddelen is in ieder geval sprake als meer dan alleen contactgegevens van een klant (van u dus) aan een aanbieder worden doorgegeven.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd