Verschil tussen rijk en arm groeit niet

Verschil tussen rijk en arm groeit niet

Het verschil tussen rijke en arme Nederlanders is in 2014 niet verder toegenomen. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende stijging van de ongelijkheid sinds het begin van de economische crisis. Dat heeft met name te maken met de situatie op de woningmarkt.

Een kleine groep huishoudens bezit een groot deel van het totale vermogen van de huishoudens. Het doorsnee vermogen van huishoudens, de bezittingen minus de schuld, daalde tussen 2008 en 2013 van 47.000 naar 19.000 euro. Het vermogen bleef in 2014 voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis even hoog.
Tussen 2009 en 2013 is de vermogensongelijkheid tussen huishoudens toegenomen. Dit is vooral het gevolg van de daling van de huizenprijzen tijdens de crisis. Bijna zes op de tien huishoudens bezit een eigen huis en met een grote hypotheekschuld heeft een daling van de woningwaarde verhoudingsgewijs een groot effect op het vermogen. Dit effect is relatief klein bij huishoudens met een hoger vermogen, die bijvoorbeeld ook over spaartegoeden of aandelen beschikken. Doordat de huizenprijsontwikkeling zich in 2014 stabiliseerde, kwam er ook een eind aan de toename in de vermogensongelijkheid.
Als de woningwaarde en de uitstaande hypotheekschuld in het vermogen buiten beschouwing gelaten zouden worden, is de vermogensongelijkheid tijdens de crisisjaren nauwelijks toegenomen. De stijging in de vermogensongelijkheid is dan ook een direct gevolg van de aan het begin van de crisis ingestorte woningmarkt.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd