Voor 2 miljoen gepensioneerden dreigt pensioenverlaging

Voor 2 miljoen gepensioneerden dreigt pensioenverlaging

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 verbeterd, maar toch nog niet toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt.

De actuele dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds genoeg geld heeft om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te keren. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze is relevant voor eventuele kortingen. Op dit moment hebben 44 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad die onder het wettelijke minimum van 104,2 procent zit. Als een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, moet het ingrijpen om toch om de verplichtingen te kunnen voldoen. Ingrijpen kan onder meer door de pensioenen te verlagen. DNB meldt dat 1,9 miljoen gepensioneerden in de gevarenzone verkeren.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd