Voorkom erfbelasting bij overlijden

Voorkom erfbelasting bij overlijden

Voorkom erfbelasting bij overlijden

Jij en je partner sluiten een overlijdensrisicoverzekering af om voor financiële zekerheid te zorgen als een van jullie overlijdt.

Maar over de overlijdensuitkering moet wel belasting betaald worden. Als je samenwoont of getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, kun je dat voorkomen.
Als jij of je partner overlijdt, heeft dat financiële gevolgen voor degene die achterblijft.

Er valt immers een inkomen weg en alle lasten moeten plotseling door één persoon gedragen worden. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan dan een uitkomst zijn. De achtergebleven partner ontvangt een uitkering ineens, waarmee inkomsten aangevuld kunnen worden of de hypotheek kan worden afgelost.

Belastingvrije erfenis?
Als je vermogen en bezittingen erft na het overlijden van je partner, ben je erfbelasting verschuldigd. De Belastingdienst telt dan ook de uitkering van de ORV mee. Een deel van de erfenis is gelukkig onbelast. Over de eerste €643.194 (2018) betalen gehuwden, geregistreerd partners en geregistreerd samenwonenden geen belasting. Blijft de waarde van de totale erfenis daaronder, dan hoef je geen specifieke maatregelen te treffen. Dreig je onder meer vanwege de overlijdensuitkering boven die grens uit te komen? Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is erfbelasting niet te voorkomen. Maar bij huwelijkse voorwaarden en samenwonen is dat wel mogelijk.

Kruislings opgemaakte polis
Als je een ORV afsluit, kun je ervoor kiezen de polis kruislings op te laten maken. De premiebetaling wordt dan officieel gesplitst: je bent premie verschuldigd over de uitkering die je ontvangt wanneer jouw partner overlijdt en jouuw partner betaalt de premie voor de uitkering na joúw overlijden. Als partners verzeker je je zo over en weer (kruislings) elkaars leven. Maar let op! Een premiesplitsing is alleen mogelijk bij gescheiden vermogens, dus als je niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Want alleen dan heb je eigen middelen van waaruit je de premie kunt betalen. In dat geval wordt de uitkering niet als erfenis gezien, maar als een eigen voorziening. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is er geen sprake van gescheiden vermogens. De premies worden uit een gemeenschappelijk potje betaald en de overlijdensuitkering valt dan wel onder de erfenis.

Financiële zekerheid na overlijden
Wil je weten hoe de financiële situatie eruitziet als een van jullie overlijdt, kom dan eens met ons praten.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd