Wat kun je doen om je kind financieel te ondersteunen?

Wat kun je doen om je kind financieel te ondersteunen?

Wat kun je doen om je kind financieel te ondersteunen?

Jouw kinderen kunnen het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld omdat zij niet kunnen sparen voor een koopwoning of omdat hun inkomen maar net voldoende is om rond te komen. Wat kun je doen om je kind financieel te ondersteunen?

Als je kind een laag inkomen heeft of wil sparen voor een eigen woning, heb je verschillende mogelijkheden om hem een financieel duwtje in de rug te geven.

Je kind kan bijvoorbeeld (weer) bij u thuis wonen, zonder kostgeld te betalen. Of je kunt een deel van de kosten voor levensonderhoud betalen. Ziet de Belastingdienst dat dan niet als een schenking waarover belasting betaald moet worden? In ieder geval niet zolang je kind jonger is dan 21 jaar. Tot die leeftijd heb je als ouder namelijk een onderhoudsplicht ineens.

Let wel op dat je je kind voldoende verantwoordelijkheid geeft op financieel gebied. Ze moeten later immers ook hun eigen huishouden financieel weten draaiende te houden.

Belastingvrij schenken
Je kunt je kind ook een betere financiële positie geven door belastingvrij geld te schenken. Dat mag jaarlijks een bedrag van €5.514,= zijn. Alleen als je kind een bijstandsuitkering heeft, kan dat tot problemen leiden.

Geld lenen
Heeft je kind een hoog bedrag ineens nodig? Dan kun je hem geld lenen tegen een acceptabele rente. De ontvangen rente en aflossing kun je dan teruggeven in de vorm van de jaarlijkse belastingvrije schenking. De belastingvrije schenking is ook een uitkomst als je kind graag een eigen huis wil kopen. Hij kan dan sneller sparen voor de kosten koper en de verhuis- en inrichtingskosten.

Hogere hypotheek
Wilt en kun je jaarlijks een belastingvrije schenking doen? Dan kan jouw kind bij bepaalde banken een hogere hypotheek krijgen. Wel moet je dan officieel tegenover de bank verklaren dat je dat geld ieder jaar naar je kind overmaakt. De bank wil in dat geval weten hoeveel jaren je gaat schenken en zal ook checken of je financiën dit gulle gedrag toestaan. Ook bespreken ze wat de financiële gevolgen zijn voor je kind als je overlijdt.

Schenken voor een eigen woning
Is je financiële steun specifiek bedoeld voor de aankoop van een woning, dan zijn er nog drie manieren waarop je kunt helpen. Je mag iemand tussen 18 en 40 jaar eenmalig €103.643 schenken als dat besteed wordt aan de eigen woning.

 

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd