Website Schadezonderdader.nl

Website Schadezonderdader.nl

Wie verkeersschade oploopt door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig, kan een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het fonds heeft daarvoor een nieuwe website schadezonderdader.nl gelanceerd. Wie te maken heeft met een autoschade door een onbekende of onverzekerde dader, kan terecht bij het Waarborgfonds. Daardoor wordt de schade toch vergoed. Het Waarborgfonds is er voor schade die door andere motorvoertuigen wordt toegebracht aan uw auto, fiets, huis, tuin of aan een persoon (letselschade), waarbij de veroorzaker onbekend of onverzekerd is. Autoverzekeraars betalen allemaal een bijdrage aan het Waarborgfonds. Veel Nederlanders weten niet waarvoor ze precies bij het Waarborgfonds terechtkunnen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Op de website schadezonderdader.nl staat een simpele checklist waarop u kunt nagaan of een schade voor vergoeding in aanmerking komt. U kunt daar ook een claim indienen.In 2012 ontving het Waarborgfonds zon 48.500 claims. Dat zijn er 6.000 minder dan in het jaar ervoor. In totaal keerde het fonds 59 miljoen euro uit. Vrijwel alle claims (96 procent) houden verband met doorrijden na schade, waarbij de dader onbekend is.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd