Weer minder mensen in de bijstand

Weer minder mensen in de bijstand

Weer minder mensen in de bijstand

Eind juni 2018 waren er 449.000 mensen die bijstand ontvangen. Dit zijn er 19.000 minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar.
Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) is nog wel een kleine stijging zichtbaar, alneemt het tempo van de groei sterk af. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Door de leeftijdsverhoging moeten personen tegen de AOW-leeftijd langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd