Werkloosheid blijft dalen

Werkloosheid blijft dalen

Werkloosheid blijft dalen

In januari hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Daarvan zijn 380.000 mensen direct beschikbaar. Dat aantal telt mee in de definitie van de werkloosheid. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8.000 per maand. De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is gelijk gebleven, aldus het CBS. UWV registreerde een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen naar 335.000 in januari.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd