Werkloosheid daalt het snelst in Flevoland

Werkloosheid daalt het snelst in Flevoland

Van alle provincies is in Flevoland de werkloosheid het hardste gedaald. In 2014 was 9,3 procent van de Flevolandse beroepsbevolking werkloos tegen 7,7 procent in 2015.

Volgens het CBS was in Flevoland het percentage werklozen in 2014 ook het hoogst, maar deze koppositie werd in 2015 overgedaan aan Groningen. Daar bleef de werkloosheid stabiel op 8,5 procent. In de overige provincies, op Zeeland na, daalde de werkloosheid. In Zeeland bleef de werkloosheid het laagst van alle provincies: 5,5 procent.
Van alle grote Nederlandse steden daalde de werkloosheid in Amsterdam het hardste: van 2013 op 2014 van 8,9 naar 8,5 procent en in 2015 naar 7,7 procent. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag nam de werkloosheid pas in 2015 af. Rotterdam was van de vier grootste gemeenten in 2015 opnieuw koploper met 12,0 procent werklozen, gevolgd door Den Haag met 10,0 procent. Utrecht kende ook vorig jaar het laagste percentage werklozen van 7,3.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd