Werkloosheid daalt naar 3,7 procent

Werkloosheid daalt naar 3,7 procent

Het aantal werklozen daalde de afgelopen maanden met gemiddeld 4.000 per maand en staat nu op 343.000. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in september uit op 3,7, aldus het CBS.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 22.000 per maand toegenomen. In september waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de werklozen die op zoek zijn naar werk, ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind september 274.000 lopende WW-uitkeringen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd