Werkloosheid daalt niet meer

Werkloosheid daalt niet meer

Na vijf maanden van daling, is het aantal werklozen in oktober vrijwel gelijk gebleven. Het CBS maakte bekend dat vorige maand 8 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen minimaal is afgenomen, met 500 naar 419.000.

Als het werkloosheidscijfer wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, nam het aantal met 1.000 af. In oktober waren er 627.000. De afnemende werkloosheid stagneert doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, van wie een deel niet direct een baan vindt. Het aantal lopende WW-uitkeringen kwam in oktober uit op 419.000. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar steeg in oktober met bijna 3 procent. Ook aan 55-plussers verstrekte UWV de afgelopen maand meer uitkeringen.

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in oktober uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit is even hoog als in september. De werkloosheid in Nederland is internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in september namelijk 11,5 procent en in de Europese Unie als geheel 10,1 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd