Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent

Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent

In januari 2021 waren 337.000 mensen werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23.000 per maand. Dat komt ook door het feit dat minder jongeren op zoek gingen naar werk.
Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand en kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 64.000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het UWV registreerde eind januari 289.000 lopende WW-uitkeringen.
Met 337.000 werklozen in januari was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat percentage is nog wel hoger dan in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis (2,9 procent). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150.000 toe en steeg de werkloosheid van 2,9 naar 4,6 procent. Sindsdien daalt de werkloosheid maandelijks weer.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd