Werkloosheid neemt af

Werkloosheid neemt af

De werkloosheid nam in de periode februari tot april af van 7,2% naar 7,0%. Zon tweeduizend mensen extra per maand zijn gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Sinds de tweede helft van 2014 nam de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend in omvang toe, maar nu zijn er minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten. Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hadden er in april 8,3 miljoen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de bevolking.

Van de jongeren tussen 15 en 25 jaar had 61,4 procent in april werk, tegen 60,4 procent drie maanden geleden. De afgelopen drie maanden steeg het aantal 45-plussers met werk met 4 duizend per maand. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Waar het aantal mensen tussen 45 en 75 jaar al jaren toeneemt, slinkt de groep 25-45-jarigen. Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep. Het aandeel 45-plussers met werk is in de afgelopen maanden vrijwel niet veranderd (55,3 procent).

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd