Werkloosheid neemt verder af

Werkloosheid neemt verder af

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari uit op 473 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen in februari 2017 uit op 416 duizend. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe.

Sinds begin 2014 daalt het aantal werklozen, het eerst bij jongeren en 25- tot 45-jarigen. De afname bij de 45-plussers volgde twee jaar later, maar was voor deze groep wel relatief sterk. Eind 2016 en begin 2017 vlakte de daling bij de 45-plussers af en bleef de werkloosheid steken op bijna 5 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid bij de 45-minners daalde echter verder. De werkloosheid in Nederland daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd