Werkloosheid stabiliseert

Werkloosheid stabiliseert

De werkloosheid in de meest ontwikkelde landen is gestabiliseerd. In het najaar van 2013 daalde de werkloosheid nog licht. Dit jaar blijft het aantal werkzoekenden onveranderd op 7,5 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In de 34 OESO-landen zitten bijna 46 miljoen mensen zonder werk thuis. In Nederland ligt de werkloosheid iets onder het gemiddelde. Volgens de internationale definitie had 7,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen baan.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd