Werkloosheid sterk gestegen onder laagopgeleiden

Werkloosheid sterk gestegen onder laagopgeleiden

Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar en hoogopgeleiden. De stijging was het grootst bij laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond.
In 2012 was de werkloosheid onder mensen zonder specifieke opleiding 5,9 procent. Dit is een stuk hoger dan in 2008, toen 3,4 procent werkloos was. De grootste toename deed zich voor onder de laagopgeleide beroepsbevolking: in 2012 was 8,8 procent van hen werkloos, een toename van 3,5 procentpunten ten opzichte van 2008. Onder hoogopgeleiden steeg de werkloosheid van 2,4 naar 4,1 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd