Werkloosheid stijgt licht

Werkloosheid stijgt licht

De werkloosheid is in oktober gestegen naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Het is de eerste stijging sinds juli. Volgens het CBS lag het aantal werklozen vorige maand op 616.000, 7.000 meer dan in september 2015.

In oktober hadden 8,3 miljoen Nederlanders betaald werk: 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Dat komt neer op 65,4 procent van alle mensen tussen de 15 en 75 jaar. Niet iedereen uit deze groep behoort tot de beroepsbevolking. Mensen die niet beschikbaar voor werk zijn of geen baan zoeken, worden door het CBS in dit cijfer niet meegerekend. In de laatste drie maanden is de werkloosheid zowel onder jongeren als onder 45-plussers gegroeid. In juli was nog 11,3 procent van de jongeren werkloos. In oktober ging het om 11,6 procent. Het percentage werkloze 45-plussers steeg in dezelfde periode van 6,4 naar 6,6 procent. Van de 25- tot 45-jarigen zat 5,4 procent in oktober zonder baan. Evenveel als in juli. In januari ging het nog om 6,1 procent.
Het CBS meldt dat in de afgelopen drie maanden meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt naar werk zijn gaan zoeken. Het aantal werkenden bleef in die periode vrijwel gelijk.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd