Werkloosheid verder gedaald

Werkloosheid verder gedaald

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand. In januari waren er 574.000 werklozen, 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen eind januari 2016 uit op 465.000, bijna 19.000 meer dan in december vorig jaar. Ook in januari vorig jaar nam de WW stevig toe ten opzichte van de maand daarvoor. Dat was nog voor de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015. Die wet heeft volgens het CBS  een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.
De werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen is sinds januari 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Deze bedroeg 4,9 procent van de beroepsbevolking in januari 2016 tegen 5,4 procent drie maanden eerder. Ook onder jongeren begon de werkloosheid in 2014 af te nemen. Sinds 2015 fluctueert de jeugdwerkloosheid rond de 11 à 11,5 procent en ligt daarmee wel duidelijk lager dan in januari 2014.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd