Werknemers willen meer betalen voor goed pensioen

Werknemers willen meer betalen voor goed pensioen

Veel werknemers willen een hogere pensioenpremie betalen, als daardoor de pensioenfondsen de pensioenen kunnen verhogen. Dat komt naar voren uit een enquête onder de achterban van vakbeweging FNV.

Bijna de helft (49 procent) van de ruim 3800 ondervraagden is bereid een hogere pensioenpremie te betalen als ze daardoor meer geld te besteden hebben na hun pensioen. 18 procent wil een lagere premie en de rest gaf geen mening.

Of iemand voldoende pensioen opbouwt, is sterk afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen. Door de crisis staan de rendementen de laatste jaren sterk onder druk. Uit het onderzoek van FNV blijkt dat werknemers meer inspraak willen in het beleid van de fondsen. De achterban van FNV pleit ook voor een flexibele pensioenleeftijd en voor het op termijn verhogen van de AOW-uitkering. Daardoor worden mensen minder afhankelijk van aanvullend pensioen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd