Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie

Representatieve belangenorganisaties kunnen straks voor een groep gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding van massaschade vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Van der Steur dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

De nieuwe collectieve schadevergoedingsregeling voorziet in een behoefte. Consumenten en bedrijven nemen steeds meer gestandaardiseerde producten en diensten af, die onder algemene voorwaarden worden verkocht. Als bepaalde goederen of diensten gebrekkig blijken, kunnen dus meerdere kopers schade lijden. Dan is het praktisch als de vergoeding van deze massaschade efficiënt kan worden geregeld. Dit voorkomt niet alleen een stroom aan individuele vorderingen, maar ook dat verschillende belangenorganisaties in meerdere rechtszaken procederen over dezelfde gebeurtenis.

Voor gedupeerden is vaak onduidelijk wie van de belangenorganisaties hun belangen het beste kan vertegenwoordigen. Schadeveroorzakers hebben het probleem dat allerlei verschillende belangenorganisaties aankloppen voor een vergoeding van de schade, terwijl ze min of meer dezelfde achterban vertegenwoordigen. Zij weten dan niet goed met wie ze zaken moeten doen voor een definitieve regeling. Dit maakt de afwikkeling complexer en zorgt ervoor dat partijen minder bereid zijn om te schikken.

De collectieve schadevergoedingsactie biedt uitkomst. De schadeveroorzaker heeft meer zekerheid en kan de zaak sneller afhandelen. Bovendien kan de rechter de meest geschikte belangenorganisaties aanwijzen als Exclusieve Belangenbehartiger voor alle gedupeerden als meerdere een collectieve vordering willen instellen. De overgebleven belangenbehartigers blijven partij in de rechtszaak.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd