Woningcorporaties moeten zich beperken tot bouwen en beheren

Woningcorporaties moeten zich beperken tot bouwen en beheren

De nieuwe Woningwet is aangenomen door de Eerste Kamer. In die wet worden de taken van woningcorporaties beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor mensen met lagere inkomens. Verder wordt het toezicht versterkt en krijgen huurders meer zeggenschap. Het nieuwe corporatiebestel wordt op 1 juli 2015 van kracht.

De herziening van de Woningwet met daarin de beperking van de taken van woningcorporaties is een reactie op de problemen bij de corporaties in de afgelopen jaren. Corporaties waren steeds verder van hun oorspronkelijke taken afgedwaald; ze investeerden in commerciële projecten en gingen risicovolle beleggingen aan. Die strikte taakafbakening voorkomt volgens het ministerie van Wonen dat zij in commerciële projecten stappen waarvan verliezen ten koste gaan van de huurders.
Alleen onder strikte voorwaarden en waarborgen mogen corporaties nog projecten starten buiten hun kerntaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van huurwoningen in de vrije sector. Huurders krijgen meer zeggenschap. Zo krijgt de huurdersvertegenwoordiging het recht om minstens een derde van de leden van de raad van toezicht voor te dragen. Corporaties worden verplicht de meest betaalbare huurwoningen toe te wijzen aan mensen die recht hebben op huurtoeslag. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eisen, riskeren een boete.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd