Woningcorporaties willen investeren in zorgcomplexen

Woningcorporaties willen investeren in zorgcomplexen

Ruim de helft van de woningcorporaties wil investeren in zorgvastgoed. De meeste corporaties (95 procent) met zorgvastgoed vinden dat zij een belangrijke rol hebben in het huisvesten van senioren.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. In 2040 zal zo’n 26 procent van de bevolking 65-plusser zijn. Daarvan zal een derde ouder zijn dan tachtig jaar. Het aandeel eenpersoonshuishoudens zal door de vergrijzing ook gaan toenemen. Ongeveer 72 procent van de corporaties wil ook een rol gaan spelen in het huisvesten van mensen die lichte zorg nodig hebben. Een op de vijf wil zich gaan richten op mensen die zware zorg nodig hebben of op seniorenwoningen in de vrijehuursector.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd