Woningmarkt onvoldoende ingesteld op singles

Woningmarkt onvoldoende ingesteld op singles

Hypotheek- en woningmarkt richten zich nog altijd met name op gezinnen en stellen. Het CBS vindt dat overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid meer rekening moeten houden met de groeiende groep alleenstaanden.

Volgens de meest recente Huishoudensprognose van het CBS, neemt het aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Alleenstaanden hebben het echter moeilijk op de woningmarkt. Zo stijgen op dit moment de prijzen van geschikte woningen voor alleenstaanden harder dan van andere woningtypen. Ook is de leencapaciteit voor lage en middeninkomens de afgelopen jaren verlaagd, en dat raakt de groep alleenstaanden relatief meer dan de groep tweeverdieners. Verder is een alleenstaande relatief meer kwijt aan bijkomende kosten bij de aanschaf van een woning. Tot slot neemt een aantal geldverstrekkers een inkomen uit een flexibel dienstverband niet volledig mee in de inkomenstoetsing. Ook dit raakt alleenstaanden relatief meer dan tweeverdieners. Voor alleenstaande starters is het feit dat minder gemeentes de zogenaamde starterslening aanbieden ook een factor.

Het zou volgens het CBS goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden. Bijvoorbeeld door woningaanbod te ontwikkelen dat geschikt is voor oudere én jongere alleenstaanden en voor tijdelijke woonruimte voor gescheiden stellen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd