Woonakkoord slecht voor laagste inkomens

Woonakkoord slecht voor laagste inkomens

Door het Woonakkoord dreigen sociale huurwoningen onbetaalbaar te worden voor hun primaire doelgroep: mensen met lage inkomens. Dit blijkt uit een studie van Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TUDelft, in opdracht van corporatiekoepel de Vernieuwde Stad. Door het Woonakkoord moeten woningcorporaties een heffing van 1,7 miljard euro betalen, bijna twee maanden huurinkomsten. Dat geld zullen ze grotendeels bij hun huurders ophalen door hun meer geld te vragen. Als door een verhuizing een woning vrij komt, kan de corporatie de nieuwe huurders een hogere huur opleggen. Nu vragen ze nieuwe huurders gemiddeld nog zon 70 procent van de maximaal wettelijk toegestane huur. Onder de financiële druk zullen de meeste corporaties dat percentage flink opvoeren, voorziet Boelhouwer.Als de woningcorporaties de huren bij verhuizingen optrekken tot het maximale niveau, worden de meeste huurwoningen onbereikbaar voor grote groepen minima – bijvoorbeeld voor alleenstaanden die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Die groepen kunnen dan nog maar minder dan 2 procent van alle sociale huurwoningen betalen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd