Woonlastenverzekeringen aangepast

Woonlastenverzekeringen aangepast

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzocht of de voorwaarden van woonlastenverzekeringen voldoende aansluiten bij de doelgroep. De resultaten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat verschillende verzekeringen zijn aangepast.

Een woonlastenverzekering keert uit als bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ondanks een daling van uw inkomen kan iemand dan zijn hypotheek blijven betalen. Uit het onderzoek van de AFM bleek dat veel verzekeraars alleen uitkeerden als de verzekerde recht had op een WW- of een WIA-uitkering. De AFM is daar kritisch over. Wie na een kort dienstverband zijn baan verliest, heeft ook maar kort recht op WW. Als de woonlastenverzekering aan de WW-uitkering gekoppeld is, keert de verzekering dus ook maar kort uit.

Tijdelijke arbeidscontracten tijd vallen bij sommige polissen bovendien niet eens onder de dekking, terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan. Ook voor zelfstandigen zijn niet alle woonlastenverzekeringen geschikt, bijvoorbeeld doordat zij lange wachttijden kennen tot het moment van uitkering of door ongeschikte arbeidsongeschiktheidscriteria.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn meerdere verzekeringen gewijzigd, aldus de AFM.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd