Ziekmeldingen vaak gerelateerd aan schulden

Ziekmeldingen vaak gerelateerd aan schulden

Volgens arbodienstverleners en bedrijfsartsen is psychisch verzuim vaak financieel gerelateerd. Doordat er werkstress en relatieproblemen ontstaan, krijgt het probleem een medisch label.

Het Financieele Dagblad deed rondvraag bij verschillende arbodienstverleners en bedrijfsartsen. Maar liefst één op de zes verzuimgevallen heeft als achterliggende oorzaak een ernstig financieel probleem, becijferde arbodienst Capabilty recent. Veel werkgevers zijn zich nauwelijks bewust van de oorzaken van hun ziekmeldingen, ondanks het feit dat zij sinds 2014 beboet worden voor uitzonderlijk hoge arbeidsongeschiktheid. Hr-afdelingen komen er vaak pas in een zeer laat stadium achter dat schuldproblemen de oorzaak zijn van de ziekmelding en zijn niet altijd goed toegerust om daarmee om te gaan.

Dat er niet tijdig wordt ingegrepen komt doordat werknemers zich vaak schamen en werkgevers de financiële problemen van hun werknemers niet als hun verantwoordelijkheid zien.  Toch kunnen zij met preventie ziekteverzuim door schulden voorkomen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd