Zorgsparen moet explosie AWBZ-premie voorkomen

Zorgsparen moet explosie AWBZ-premie voorkomen

De ouderenzorg wordt nog een groter pijnpunt dan de pensioenen. Volgens Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) dreigt de AWBZ-premie explosief te stijgen als er geen alternatief komt voor de financiering van de ouderenzorg.
Het AG heeft aan de Sociaal Economischa Raad (SER) voorgesteld om een vorm van zorgsparen in te voeren, waarbij iedereen spaart voor de zorgkosten. Gebeurt dat niet dan loopt volgens het Genootschap de AWBZ-premie op van 12,65 procent nu tot 27 procent in 2060. Eerder kwamen verzekeraars Aegon en Menzis met een vorm van zorgsparen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd