Zoek
Sluit dit zoekvak.

Winkelwagen

Gesprekstraining: jouw klant duurzaam uit de schulden

Werk je al een tijdje met klanten aan het op orde brengen en houden van hun budget? Werk je als financieel zorgverlener of bij een bank of verzekeraar? Ben je het zat om te blijven pappen en nathouden. Je wilt jouw cliënten helpen bij een duurzame financiële gedragsverandering, zodat ze blijvend uit de schulden blijven. Je bent op zoek naar tools om dit effectiever aan te gaan pakken.

In deze training bestaande uit twee dagdelen, voorzien van opdrachten voorafgaand aan beide trainingsdagen, leer je dit effectiever aan te pakken. We werken met de principes vanuit: fases financiële gedragsverandering, motiverende gespreksvoering en stress-sensitief werken. Ieder onderwerp wordt eerst inhoudelijk ingeleid, daarna oefenen we de betreffende gesprekken met elkaar.

Training dagdeel 1 zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Je leert werken aan het opbouwen van vertrouwen, herkennen van de fase van financiële gedragsverandering, open houding, niet invullen van de situatie, rekening houden met de effecten van schaarste.
 • Van voorstadium naar beslissen om hulp te zoeken bij het oplossen van de schulden. Hoe begeleid je dit proces? Werken met doelen en commitment.
 • Van lijsten naar rustige, doeltreffende inventarisatie. Wat is hiervan het effect op de gespreksvoering.
 • De hulpvraag kraakhelder krijgen. Wat wil de cliënt zelf? Is cliënt gemotiveerd om dit aan te gaan pakken? Hoe zit het met de motivatie voor flankerende hulp?
 • Keuzemogelijkheden voorleggen in het budget. Hoe zorg je voor doeltreffende eigen keuzes van de cliënt.
 • Doelen voor vervolg formuleren vanuit commitment van de cliënt, passende vervolgstappen bepalen op basis van fase financiële gedragsverandering.
 • Een goede nazorg. Wanneer kun je loslaten?

Training dagdeel 2. In deze bijeenkomst zijn de eigen ervaringen vanuit de praktijk leidend. Deze bijeenkomst heeft een intervisie karakter.

Training dagdeel 2 zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Hoe is het gegaan met het opbouwen van vertrouwen, het herkennen van de fase van financiële gedragsverandering, open houding en niet invullen van de situatie. Oefenen met lastige situaties vanuit de praktijk.
 • Welke effecten van schaarste en stress heb je opgemerkt tijdens het begeleiden? Hoe ben je hier nu mee omgegaan? Lastige situaties van schaarste en stress oefenen met elkaar. Inzet praatplaat hierbij.
 • Hoe is de inventarisatie verlopen? Hoe heb je hierbij de cliënt bewust gemaakt van de eigen financiële situatie? Hoe heb je de cliënt geactiveerd? Wat was hiervan het effect? Lastige situaties uit de praktijk oefenen met elkaar.
 • Hoe helder heb je de hulpvraag gekregen? Was er voldoende commitment om zelf hiermee aan de slag te gaan? Welke knelpunten ben je tegengekomen? Deze gesprekken gaan we oefenen.
 • Hoe zijn de keuzegesprekken verlopen? Hebben jouw cliënten eigen keuzes gemaakt? Bleken deze doeltreffend? Lastige situaties oefenen.
 • Is het gelukt om de doelen voor het vervolg helder te krijgen? Hoe ging het met de financiële gedragsverandering? Welke hobbels kwam je hierbij tegen? Deze oefenen we met elkaar.
 • Hoe is de nazorg verlopen? Knelpunten tijdens de nazorg bespreken met elkaar. Oefenen met lastige praktijksituaties.
 • Nog openstaande vragen
 • Afronding

De kosten:

 De kosten van deze Meesterklas bedragen € 350,= exclusief 21% BTW per deelnemer.

Inloggen

Selecteer één van de onderstaande links om in te loggen.