Zoek
Sluit dit zoekvak.

Winkelwagen

Gesprekstraining vroegsignalering

Vroegsignalering is in ontwikkeling in jullie gemeente of binnen jullie bank. 

Je wilt professioneler optreden binnen de vroegsignalering. De gesprekken die je voert wil je effectiever laten verlopen. 

In deze gesprekstraining  vroegsignalering leren jullie hoe je in dergelijke gesprekken kunt werken aan motivatie, voldoende inzicht in de betreffende situatie krijgt en kunt zorgen voor een warme overdracht richting de schuldhulpverlening.  

Op basis van de principes vanuit motiverende gesprekstechnieken, rekening houdend met de effecten van schaarste en de fase van financiële gedragsverandering trainen werken we aan effectievere gespreksvoering.  

Deze training bestaat uit een tweetal dagdelen. We zullen bij ieder van de genoemde punten starten met een inhoudelijke inleiding en vervolgens oefenen met praktische casuïstiek. Daarna volgen opdrachten, waarmee jullie in de praktijk aan de slag gaan. Vervolgens komen we na een aantal weken nog een keer bij elkaar voor training dagdeel 2. We verdiepen in dit dagdeel nog verder. Daarnaast delen we in dit dagdeel de ervaringen in de praktijk en oefenen we met die situaties die jullie nog lastig vinden. 

 

Training dagdeel 1

De start van het eerste gesprek.
Hierbij wordt gewerkt op basis van een melding bij de gemeente. Aandacht wordt hierin gegeven aan de onderdelen: een heldere uitleg reden van het gesprek, open houding, niet invullen van de situatie, rekening houden met stress bij mensen, in welke fase bevindt men zich ten aanzien van de financiële gedragsverandering en het opbouwen van vertrouwen;
Gespreksopeningen
Gespreksopeningen realiseren bij mensen in zeer stressvolle situaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderdelen: rekening houden met mogelijkheden executieve functies, aandacht voor belemmerende gedachten en werken met eigen doelen van inwoners;
Gespreksvoering
Gespreksvoering in geval van multi-problematiek: een globaal beeld vormen van de diverse problemen die hier een rol spelen. Zorgen voor warme overdracht overige hulpverlening. Inschatten van de belastbaarheid van de personen.
Hulpvraag
De hulpvraag in hoofdlijnen bepalen, wanneer je elkaar niet ziet. Hoe pak je dit aan? Hoe ga je in gesprek gaan over de wensen van de hulpvrager. Welke hulpvraag is het belangrijkst voor hulpvrager? Opening realiseren in het gesprek hierover.
Afronding
Een goede afronding van het eerste gesprek, zorgdragen voor commitment en vervolgens op een correcte manier afronden van het gesprek.

Training dagdeel 2

Training dagdeel 2 duurt ook een dagdeel. In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de ervaringen vanuit de praktijk. Wat loopt er soepel en waar moet nog aan worden gewerkt? Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden de nog openstaande vragen ingebracht, zodat wij deze kunnen meenemen in de lesvoorbereiding.  

De start van het tweede gesprek.
Jullie ervaringen bij de start van het gesprek. Oefenen met die situaties waarin jullie nu nog vastlopen.
Gespreksopeningen
Jullie ervaringen gespreksopeningen in zeer stressvolle situaties. Welke aandachtspunten zijn jullie hierbij tegengekomen? Waar loopt het nog stroef? Hier oefenen we mee.
Multi-problematiek
Gespreksopening in geval van multi-problematiek. Is het gelukt om een globaal beeld van de gehele situatie te vormen? Welke knelpunten kwamen jullie hierbij tegen? Oefenen met deze praktijksituaties.
Afronding oefenen
Een goede afronding van het gesprek en een warme overdracht. Hoe zijn jullie ervaringen hiermee geweest? Oefenen met gesprekken, waarin dit nog lastig was.
Nog openstaande vragen
Openstaande vragen worden behandeld.
Afronding
De sessie wordt afgerond.

Locatie:

Deze training vindt veelal plaats in jullie gemeente. Een andere locatie kan in overleg uiteraard ook. Mocht de training op dat moment niet live aangeboden kunnen worden, dan bieden wij deze training aan via Teams, waarbij ook in subgroepen zal worden gewerkt om praktisch de vaardigheden te kunnen trainen. 

Doelgroep training:

Wij bieden deze training aan voor gemeenten, samenwerkende gemeenten of voor medewerkers van banken. 

Doelstelling van de training:

Effectiever aan de slag binnen de vroegsignalering. Meer mensen bereiken in de vroegsignalering. Beter opbouwen van een vertrouwensband. Gemakkelijker gesprekken voeren zowel aan de deur als aan de telefoon in het kader van vroegsignalering. Verbeteren van de gespreksvaardigheden. Doeltreffender optreden in de vroegsignalering. 

Niveau van de training:

Deze training past bij jou, wanneer je kennis en-of werkniveau op HBO niveau ligt. 

Tijdsinvestering bij deelname:

Je investering in tijd om de opdrachten te doen die bij deze training horen is ongeveer drie uur. Daarnaast volg je twee dagdelen de training. 

Begeleiding vanuit ToekomstNu:

Je kunt ToekomstNu vragen stellen via info@toekomstnu.nl voorafgaand en tijdens de training. Je kunt binnen 48 uur een antwoord verwachten op jouw vraag. We begeleiden je graag tijdens de trainingen, maar ook tijdens het maken van de opdrachten. 

De kosten: 
De kosten van deze training bedragen € 350,= exclusief 21% BTW per deelnemer. 

Deze training is geschikt voor groepen tussen de vier en tien deelnemers. 

Inloggen

Selecteer één van de onderstaande links om in te loggen.