Winkelwagen

Gesprekstraining vroegsignalering

Vroegsignalering is in ontwikkeling in jullie gemeente.  

In het kader van de vernieuwde wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening bezoeken of bellen jullie inwoners uit jullie gemeente, waarvoor jullie een mogelijk signaal van schulden hebben ontvangen.  

In deze gesprekstraining  vroegsignalering leren jullie hoe je in dergelijke gesprekken kunt werken aan motivatie, voldoende inzicht in de betreffende situatie krijgt en kunt zorgen voor een warme overdracht richting de schuldhulpverlening.  

Op basis van de principes vanuit motiverende gesprekstechnieken, rekening houdend met de effecten van schaarste en de fase van financiële gedragsverandering trainen werken we aan effectievere gespreksvoering.  

Deze training bestaat uit een tweetal dagdelen. We zullen bij ieder van de genoemde punten starten met een inhoudelijke inleiding en vervolgens oefenen met praktische casuïstiek. Daarna volgen opdrachten, waarmee jullie in de praktijk aan de slag gaan. Vervolgens komen we na een aantal weken nog een keer bij elkaar voor training dagdeel 2. We verdiepen in dit dagdeel nog verder. Daarnaast delen we in dit dagdeel de ervaringen in de praktijk en oefenen we met die situaties die jullie nog lastig vinden. 

We werken met medewerkers van verschillende gemeenten. Hierdoor hebben jullie de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kun je de vroegsignalering in jullie gemeente sneller laten professionaliseren.  De eerste volgende training vindt plaats op 14 oktober en 18 november vanaf 13:30 uur tot 17:00 uur.  Deze training vindt plaats Kerkweg 7 in Leusden. Een in company training op een datum naar jullie keuze voor jullie gemeente of voor een aantal samenwerkende gemeenten kan natuurlijk ook. 

Training dagdeel 1

De start van het eerste gesprek.
Hierbij wordt gewerkt op basis van een melding bij de gemeente. Aandacht wordt hierin gegeven aan de onderdelen: een heldere uitleg reden van het gesprek, open houding, niet invullen van de situatie, rekening houden met stress bij mensen, in welke fase bevindt men zich ten aanzien van de financiële gedragsverandering en het opbouwen van vertrouwen;
Gespreksopeningen
Gespreksopeningen realiseren bij mensen in zeer stressvolle situaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderdelen: rekening houden met mogelijkheden executieve functies, aandacht voor belemmerende gedachten en werken met eigen doelen van inwoners;
Gespreksvoering
Gespreksvoering in geval van multi-problematiek: een globaal beeld vormen van de diverse problemen die hier een rol spelen. Zorgen voor warme overdracht overige hulpverlening. Inschatten van de belastbaarheid van de personen.
Hulpvraag
De hulpvraag in hoofdlijnen bepalen, wanneer je elkaar niet ziet. Hoe pak je dit aan? Hoe ga je in gesprek gaan over de wensen van de hulpvrager. Welke hulpvraag is het belangrijkst voor hulpvrager? Opening realiseren in het gesprek hierover.
Afronding
Een goede afronding van het eerste gesprek, zorgdragen voor commitment en vervolgens op een correcte manier afronden van het gesprek.

Training dagdeel 2

Training dagdeel 2 duurt ook een dagdeel. In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de ervaringen vanuit de praktijk. Wat loopt er soepel en waar moet nog aan worden gewerkt? Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden de nog openstaande vragen ingebracht, zodat wij deze kunnen meenemen in de lesvoorbereiding.  

De start van het tweede gesprek.
Jullie ervaringen bij de start van het gesprek. Oefenen met die situaties waarin jullie nu nog vastlopen.
Gespreksopeningen
Jullie ervaringen gespreksopeningen in zeer stressvolle situaties. Welke aandachtspunten zijn jullie hierbij tegengekomen? Waar loopt het nog stroef? Hier oefenen we mee.
Multi-problematiek
Gespreksopening in geval van multi-problematiek. Is het gelukt om een globaal beeld van de gehele situatie te vormen? Welke knelpunten kwamen jullie hierbij tegen? Oefenen met deze praktijksituaties.
Afronding oefenen
Een goede afronding van het gesprek en een warme overdracht. Hoe zijn jullie ervaringen hiermee geweest? Oefenen met gesprekken, waarin dit nog lastig was.
Nog openstaande vragen
Openstaande vragen worden behandeld.
Afronding
De sessie wordt afgerond.

Deze training vindt plaats in Leusden, Kerkweg 7. In overleg kan deze training ook online worden aangeboden.  Wij bieden deze traiing ook in company aan voor jullie gemeente of voor een aantal samenwerkende gemeenten. 

De kosten: 
De kosten van deze online training bedragen € 350,= exclusief 21% BTW per medewerker.  

Interesse in onze diensten?

Wil je meer weten over onze diensten? Neem dan contact met ons op

Alle diensten van Toekomstnu

Werknemers meester over geld

Heb jij meer te maken met ziekteverzuim dan je zou willen? Zijn jouw werknemers minder productief dan voorheen?

Wat ben jij waard

Weet jij wat jouw eigen waarde is? Zie je dat terug op jouw bankrekening? 

Ondernemingsplan maken

Je wilt een bedrijf gaan opbouwen, waarmee je geld kunt verdienen. Anders is het namelijk een hobby. Dat is niet wat je wilt.

Jouw zakelijke financiële diensten

We kunnen je assisteren bij het maken van jouw ondernemingsplan, maar ook de financiële producten regelen die jij nodig hebt.

Financieel zwaar weer trajecten

Wij combineren expertise op het gebied van budgetcoaching en ondernemersadvisering.

Bedrijfsplannen maken

Wij werken graag samen met jou aan het maken van jouw bedrijfsplannen.  

Inloggen

Selecteer één van de onderstaande links om in te loggen.

Bestel nu het boek
'Wat ben jij waard'