Zoek
Sluit dit zoekvak.

Winkelwagen

Training transformatie gericht werken

Vroegsignalering is in ontwikkeling in jullie gemeente. Jullie zijn hier al een tijdje mee bezig, maar willen meer duurzame gedragsverandering. 

Vanaf de intake willen jullie gaan werken aan transformatie. Dit aanbod is gebaseerd op de principes vanuit de fases van financiële gedragsverandering, de principes vanuit motiverende gesprekstechnieken, psycho-educatie en stress-sensitief werken.  

Deze training duurt twee dagdelen. We zullen bij ieder van de genoemde punten starten met een inhoudelijke inleiding en vervolgens oefenen met praktische casuïstiek.  

Training dagdeel 1

Het eerste deel van de intake
Aandacht wordt hierin besteed aan: het opbouwen van vertrouwen, herkennen van de fase van financiële gedragsverandering, open houding, niet invullen van de situatie, rekening houden met de effecten van schaarste.
Voorstadium
Van voorstadium naar beslissen om te gaan voor een hulpverleningstraject. Hoe begeleid je deze transformatie? Werken met doelen en commitment.
Intake
Intake rekening houdend met effecten van schaarste. Van lijsten naar rustige, doeltreffende inventarisatie. Wat is hiervan het effect op de gespreksvoering.
Hulpvraag
Aandacht voor de hulpvraag. Wat wil de cliënt zelf? Is cliënt gemotiveerd om dit aan te gaan pakken? Hoe zit het met de motivatie voor flankerende hulp?
Vervolg
Formuleren doelen van het vervolg vanuit commitment van de cliënt, passende vervolgstappen bepalen op basis van fase financiële gedragsverandering en werken aan een passende afronding.

Training dagdeel 2. In deze bijeenkomst zijn de eigen ervaringen vanuit de praktijk leidend. Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden de nog openstaande vragen ingebracht, zodat wij deze kunnen meenemen in de lesvoorbereiding.  

Training dagdeel 2

Ervaringen deel 1
Jullie ervaringen met het eerste deel van de intake. Oefenen met die situaties waarin jullie nu nog vastlopen.
Ervaringen met begeleiden
Jullie ervaringen met het begeleiden richting de beslissing om te gaan voor de financiële gedragsverandering. Welke aandachtspunten zijn jullie hierbij tegengekomen? Waar loopt het nog stroef? Hier oefenen we mee.
Intake
Intake rekening houden met de effecten van schaarste. Is het gelukt om de financiële situatie goed in beeld te krijgen? Welke knelpunten kwamen jullie hierbij tegen? Oefenen met deze praktijksituaties.
Hulpvraag
Aandacht voor de hulpvraag. Is het goed gelukt om de hulpvraag helder te krijgen en te werken aan commitment hiervoor? Wat liep hierin nog niet lekker? Welke knelpunten kwamen jullie tegen?
Vervolg
In welke situaties verliep de voortgang ineens stroef. Wat was hier aan de hand? Waardoor kwamen jullie niet verder? Oefenen met gesprekken, waarin dit nog lastig was. Tot slot worden openstaande vragen nog beantwoord.

Deze training gaat plaatsvinden via MS Teams.  

De kosten: 
De kosten van deze Meesterklas bedragen  per deelnemer  een bedrag van € 1.750,= exclusief 21% BTW.  

Inloggen

Selecteer één van de onderstaande links om in te loggen.